Siedemsetpięćdziesiąta rocznica urodzin św. Elżbiety Portugalskiej

8 lipca obchodzimy w kalendarzu rzymskim święto świętej Elżbiety Portugalskiej. Imię swoje zawdzięcza Ona swej ciotecznej babce świętej Elżbiecie Węgierskiej. Urodziła się w Królestwie Aragonii, w Saragossie lub Barcelonie w roku 1271. Wydano Ją za mąż za króla Dionizego Luzytańskiego, któremu powiła dwoje dzieci. Na dworze królewskim, będąc tercjarką franciszkańską, prowadziła życie pokutne wspierając i posługując biednym, o ile monarsze obowiązki Jej na to pozwalały. Gdy Jej Krajowi groziła wojna domowa z powodu walk Jej syna z przyrodnim bratem, udało Jej się doprowadzić do pokoju. Pod koniec życia dokonała tego samego godząc swojego syna z Kastylijczykami. Zmarła czwartego lipca 1336 roku.
Prośmy przez Jej wstawiennictwo o dobre, miłosierne i pokojowe rządy w Polsce i Portugalii.

Święta Królowo Elżbieto, módl się za nami!

ks. Rafał Trytek