Nowenna do św. Małgorzaty z Kortony 13 – 21. II

Litania do św. Małgorzaty z Kortony

Kyrie elejson, Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się i nad nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święty Józefie, godny Oblubieńcze Maryi,
Święty Franciszku z Asyżu, patriarcho ubogich,
Święty Antoni z Padwy, chwało Zakonu Serafickiego,
św. Małgorzata z Kortony, módl się za nami.
Św. Małgorzato, uczennico i wierna naśladowczyni Św. Franciszka z Asyzu,
Św. Małgorzato, wzorze miłości pokutnej,
Św. Małgorzato, uprzywilejowana Oblubienico Syna Bożego,
Św. Małgorzato, lilio polna,
Św. Małgorzato, fiołku pokory,
Św. Małgorzato, różo z Ogrodu Serafickiego,
Św. Małgorzato, ofiaro Jezusa,
Św. Małgorzato, siostro Serafinów,
Św. Małgorzato, miłośniczko Boga w tabernakulum,
Św. Małgorzato, nawracająca przez twoją żywą wiarę,
Św. Małgorzato, męczennico z pragnienia,
Św. Małgorzato, zapewniająca pomoc grzesznikom,
Św. Małgorzato, światło latarni dla rozbitków,
Św. Małgorzato, uzdrowicielko chorych,
Św. Małgorzato, która wskrzeszasz umarłych, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Módl się za nami, o Święta Małgorzato.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie nasz, Jezu Chryste i miłosierny Boże, który niezliczonymi nas obdarzasz łaskami, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby, do Ciebie się nawróciwszy, żył wie­cznie, miej miłosierdzie nad nami i jakoś św. Małgorzatę rozwiązał z więzów grzechowych, aby Ci wiernie nadal służyła, tak daj nawrócenie również i nam, abyśmy mieli uczestnictwo w Jej modlitwach, a za Jej przykładem grzechów odstąpiwszy, na służbę Twą Bożą poświęcili się na wieki. Amen.

RESPONSORIUM;
O Margarita Poenitens
Patrata quae fles crimina,
Tuas sequamur lacrymas,
Viam secuti lubricam.

R. Nos poenitentes aspice,
Et corda nostra percute
Dolore mentis intimo,
Christi superno munere.

Constanti amore
Flagras, et igni perpeti
Candescis, O virgineis
Inserta digne floribus.

R. Nos poenitentes, etc.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
R. Nos poenitentes, et.