Litania do św. Ojca Franciszka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu -Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami

Św. Franciszku Seraficki,

Św. Franciszku Kwiecie łaski Bożej,

Św. Franciszku Wielki naśladowco Chrystusa,

Św. Franciszku Pragnący śmierci męczeńskiej,

Św. Franciszku Piastunie ran Chrystusowych,

Św. Franciszku Znamionami męki Jezusowej ozdobiony,

Św. Franciszku Mocą czynienia cudów obdarzony,

Św. Franciszku Gorejący miłością Bożą,

Św. Franciszku Miłością bliźniego przepełniony,

Św. Franciszku Miłośniku pokory,

Św. Franciszku Wzorze pokuty,

Św. Franciszku Przykładzie posłuszeństwa,

Św. Franciszku Miłośniku czystości,

Św. Franciszku Dobrami świata gardzący,

Św. Franciszku Patriarcho ubogich,

Św. Franciszku Żywy obrazie cnót ewangelicznych,

Św. Franciszku Założycielu Trzech Zakonów,

Św. Franciszku Bojowniku Chrystusowy,

Św. Franciszku Pogromco szatana,

Św. Franciszku Filarze Kościoła świętego.

Św. Franciszku Obrońco wiary katolickiej,

Św. Franciszku Tarczo wojujących za prawdę,

Św. Franciszku Zwycięzco złości świata,

Św. Franciszku Odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,

Św. Franciszku Drogowskazie dla błądzących,

Św. Franciszku Lekarzu Chorych na duszy,

Św. Franciszku Dzielny Orędowniku u Boga,

Św. Franciszku Święty nasz Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, prze­puść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wy­słuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!