Info

26. XI. Św. Leonarda z Portu Maurizio

Szczególniejszy czciciel męki Pańskiej, św. Leonard, urodził się w Porto Maurizio miasteczku nadmorskim blisko Genui w 1676 r. Mając lat dwa stracił matkę, ale zastąpił mu ją dobry ojciec, który syna wychowywał troskliwie w niewinności i pobożności. — Gdy podrósł zachęcał kolegów do czci Królowej Niebios, i prowadził ich za miasteczko pod figurę, gdzie prawił

19.XI. św. Elżbiety Węgierskiej

Żywot świętej Elżbiety, wdowy (żyła około roku Pańskiego 1225) Elżbieta była córką króla węgierskiego Andrzeja. Liczyła dopiero trzy lata, gdy zaręczono ją z Ludwikiem, synem księcia Turyngii. W rok potem zawieziona została na dwór tamtejszy, gdzie dokończono jej wychowania. Już jako mała dzieweczka była tak pobożna, że będąc w kościele zawsze krzyżem na ziemi leżała,

Świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów 28 października

Św. Szymon miał przydomek Zelota — Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego. Przynależność jego do stronnictwa zelotów jest wątpliwa. Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych. Według tradycji obaj Apostołowie początkowo głosili Ewangelię

19 X św.Piotra z Alkantary

św. Piotr z Alkantary urodził się 1499 r. w Alkantarze, w Hiszpanii. Rodzice jego ludzie zamożni i wysoko położeni, starali się o wykwintne wychowanie syna. Matka miała wielki wpływ na syna, i cieszyła się, że Piotruś był dzieckiem skromnym, potulnym, pobożnym. Ukończywszy wszechnicę w Salamance, porzucił Piotr świat i karierę jaka mu się uśmiechała, i

O Kościół walczący

W walce może ofensywa na pierwszym odcinku rozstrzygnąć o zwycięstwie; nowy ona daje zapał żołnierzowi do wałki, wodzowi siłę inicjatywy, możność przeprowadzenia śmiałych za¬mierzeń. Ofensywa to często połowa, zwycięstwa. Zapytajmy się, czy Kościół wojujący jest, czy był w niedalekiej przeszłości w ofensywie, jeżeli nie, czy może zbliża się czas ofensywy. Kościół jako instytucja Boża, jest

450. lecie Lepanto

Matki Boskiej Różańcowej. I. Cóż to jest Różaniec ? Od łacińskiego słowa rosarium, oznacza wianek z róż złożony. Tymi różami, to 150 Zdrowaś Maryja, przeplatanych co dziesiątek jednym Ojcze nasz i „rozpamiętywaniem tajemnic zbawienia naszego które w dziwnie prosty a dziwnie wdzięczny wianek uwite, składamy u stóp Najśw. Panny. Nic prostszego nad Różaniec i nic

17. IX. Stygmatów Św. Franciszka

Oddanie się w opiekę św. Franciszka Piastunie ran Chrystusowych, św. Franciszku, oto ja NN postanawiam poświęcić się dzisiaj tobie i być gorliwym naśladownikiem twoim. Weźmij mię łaskawie w swoją opiekę i miej o mnie staranie, jako o pokornym dziecku swoim. A jako ojciec wątłe i ułomne dziecię kocha więcej i czuwa nad niem troskliwiej, tak

Żal doskonały (Dzwonek III Zakonu – luty. 1914)

Mówiąc o żalu za grzechy uważamy za stosowne i bardzo pożyteczne przytoczyć tutaj dosłownie cały ustęp o żalu z książeczki „Spowiadający się chrześcijanin”. (Napisał O. Fructuosus Hockenmaier, zakonu 0.0. Franciszkanów w Bawarii). Otóż na str. 418 tej cennej książeczki znajduje się taki ustęp: „Żal serdeczny jedyny ratunek dla wielu“ a dalej tak pisze czcigodny autor:

27 sierpnia siedmiu radości najśw. Panny Maryi

Koronka seraficka czyli Różaniec siedmiu radości najśw. Panny Maryi. Tercjarze za każdorazowe odmówienie tej koronki zyskać mogą odpustu zupełnego. {Leon XIII. Konst. dnia 30-go maja 1901 r.) Według ustanowienia Ojca św. Piusa X. (dnia 15-go. września 1905 r.) też i inni wierni, którzy nie są członkami III-go zakonu, różnych odpustów przez odmówienie tejże koronki dostąpić

25.VIII św. Ludwika króla wyznawcy Tercjarza franciszkańskiego

LITANIA do świętego Ludwika Wyznawcy Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryo, módl się za nami. Święta

22 sierpnia. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. (100 dni odpustu za każdy raz). Niepokalane Serce Maryi, ucieczko grze­szników, powstrzymaj pociski sprawiedli­wości Bożej. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! — Niepokalane Serce Maryi módl się za nami! — Matko Serca Jezusowego módl się za nami! Jezu mój! dzięki Ci

Rozwój III zakonu Św. Franciszka (tercjarstwa)

Pierwszym Tercjarzem czyli członkiem Trzeciego Zakonu pokutniczego został Luchezjusz, bardzo zamożny kupiec florencki z żoną swoją Bonadonną. Małżonkowie ci słysząc kazanie o pokucie, upadli do nóg św. Franciszka i usilnie prosili o habit pokutniczy. Św. Patriarcha poznał w Luchezjuszu wybrane od Boga naczynie, bo poznał w nim współczucie dla biednych, żywe posłuszeństwo Kościołowi, nieobłudną pogardę